antet

Echipa Proiectului

Echipa IRCEM

Cioca Lucian Ionel (IRCEM) -IP (Investigatorul principal) al proiectului, inginer dr. , consilier doctoral, profesor cu normă întreagă la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și, cercetător și vicepreședinte la Institutul de Cercetare în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan”. Cercetările sale se concentrează pe management, deșeuri, ingineria sistemelor de producție, economie circulară, sustenabilitate. De asemenea, este editor invitat al următoarelor reviste indexate în Web of Science și Scopus: Advances in Materials Science and Engineering (ISSN 1687-8434), International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601), Processes (ISSN). 2227-9717), Sustainability (ISSN 2071-1050), etc. Rezultatele cercetărilor anterioare: A fost citat de peste 1000 de ori și a publicat peste 125 de lucrări în reviste cu factor de impact. În 2005, a primit titlul de EUR ING de la Federația Europeană a Asociațiilor Naționale de Inginerie Bruxelles (FEANI). Vasta sa experiență în cercetarea privind sustenabilitatea, gestionarea deșeurilor și practicile circulare [22-24] reprezintă o premisă pentru finalizarea cu succes a designului și implementării efective a acestui proiect. El va fi implicat în primul rând în sarcini legate de managementul proiectelor, coordonarea și activitățile de diseminare a biotehnologiilor. Cod Brainmap: U-1700-029N-3880.

Lakatos Elena-Simina (IRCEM), inginer dr., președinte și director executiv al Institutului de Cercetare în Economie Circulară și Mediu ”Ernest Lupan”. În 2011 Simina s-a alăturat Departamentului de Management și Inginerie Economică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca fiind implicat în principal în cercetarea și predarea în domeniile Management Strategic și Economie Circulară. În 2017, Simina a devenit membră a Grupului de Coordonare ECESP (European Circular Economy Stakeholder Platform), unde a lucrat la dezvoltarea conceptului de economie circulară în România, la consolidarea cooperării între rețelele de părți interesate și la identificarea barierelor sociale, economice și culturale din calea tranziției către o economie circulară. Rezultatele cercetărilor anterioare: 6 articole ISI, 10 articole BDI, 161 referințe bibliografice. Experiența sa de cercetare în economia circulară [25], dezvoltarea durabilă [26] și bioremeditarea [13] va asigura că faza de procesare post biosinteză și validarea modelului vor fi realizate cu succes. Cod Brainmap: U-1700-036M-8871.

Szilagyi Andrea (IRCEM), doctorand și om de știință, s-a concentrat pe metodologia cantitativă și analiza datelor, economia circulară și sustenabilitatea mediului. În prezent, munca ei se concentrează pe dezvoltarea comunității prin practici de economie circulară. Experiența ei în practicile de sustenabilitate și economie circulară [25] va fi folosită în Rezultatele cercetărilor anterioare: 2 articole ISI. Cod Brainmap: U-2100-067J-3162.

David Geanina-Maria (IRCEM), doctorand și inginer ecologic, cu accent pe economie circulară, dezvoltare durabilă, durabilitate și mediu. Experiența sa de cercetare în domeniul biosolidelor ca îngrășământ în agricultură [26] va asigura că procesarea post-biosinteză va fi realizată cu succes. Rezultatele cercetărilor anterioare: 1 articol ISI. Cod Brainmap: U-2100-067Z-3890.

Druta Roxana-Maria (IRCEM), doctorand si inginer ecologic la „Institutul de Cercetare in Economie Circulara si Mediu „Ernest Lupan”. Desfasoara cercetari in stiinta mediului, dezvoltare durabila si economie circulara. Principalele sale teme de cercetare, care includ economia circulară și agricultura durabilă vor oferi o perspectivă empirică asupra procesării post-biosinteză [26].Rezultatele cercetărilor anterioare: 1 articol ISI.Cod brainmap: U-2100-067H-3933.

Echipa NICPRD-ICCF

Echipa de la (NICPRD-ICCF) este condusă de Stoica Roxana-Mădălina (NICPRD-ICCF), Cercetător științific III la Departamentul de Biotehnologie Farmaceutică, NICPRD-ICCF, București. Este unul dintre curatorii CMII-ICCF-WFCC 232 (Colecție de microorganisme de importanță industrială). Dr. Roxana-Mădălina Stoica și-a luat doctoratul în Biotehnologie și este autoarea a 3 articole ISI, a 7 articole BID și a peste 15 lucrări științifice prezentate la conferințe naționale și internaționale din România, Japonia, Spania, Malaezia. Expertiză asociată subiectului proiectului: bioinginerie microbiană, biosinteză și procesare în aval, izolarea și purificarea biopolimerilor, evaluarea parametrilor de biosinteză. Membru al echipei de cercetare în peste 7 proiecte naționale. Rezultate cercetări anterioare: 3 articole ISI, 7 articole BDI, peste 15 lucrări științifice prezentate la conferințe naționale și internaționale. Experiența ei în compușii antimicrobieni [31,32] i-a permis să fie responsabilă de studiul documentar și dezvoltarea de bioprocese microbiene pentru producerea de biosurfactanți. Cod Brainmap: U-1700-039F-3921.

Nita Sultana(NICPRD-ICCF) - Ph.D. in Chimie, Cercetator Senior la NICPRD-ICCF, Bucuresti, sef Departament Analiza Fizico-Chimica si Controlul Calitatii NICPRD-ICCF, Bucuresti. Rezultatele cercetărilor anterioare: autor și coautor în peste 40 de articole ISI și IDB, 4 cărți și 20 de brevete. Activitatea sa de cercetare în biocompuși [29,30] reprezintă o bază solidă pentru supravegherea precisă a rezultatelor analizelor de caracterizare a biosurfactanților. Cod Brainmap: U-1700-038R-6517

Eremia Carmen-Mihaela (NICPRD-ICCF), Ph.D. în Biologie, Cercetător Senior la NICPRD-ICCF, București, cercetător principal în 10 proiecte de cercetare implementate în parteneriat cu alte entități de cercetare; responsabil de proiect al partenerului ICCF în alte 12 proiecte de cercetare. Principalele teme și proiecte de cercetare: (i) produse de biosinteză microbiană pentru industria farmaceutică, industria alimentară sau furajeră; (ii) imobilizare și cataliză enzimatică; (iii) produse din extract de plante; (iv) produse de opoterapie ca rezultate ale biotehnologiei de extracție a țesuturilor animale. Rezultate cercetări anterioare: peste 6 în reviste ISI, peste 10 în alte reviste BID, peste 17 lucrări științifice prezentate la conferințe naționale și internaționale. Experiența ei specifică de cercetare în Pseudomonas spp. tulpinile [33] pot asigura că procesarea post-biosinteză se face în conformitate cu pașii predeterminați. Cod Brainmap: U-1700-038S-6946.

Ene Nicoleta (NICPRD-ICCF)- Doctorand si Cercetator Stiintific la Catedra de Farmacologie, NICPRD-ICCF, Bucuresti din ianuarie 2019. Experienta in proiecte de cercetare anterioare: premiata cu locul I la Sesiunea Stiintifica a Studentilor Naturalisti 2018, biologia animala secțiunea, pentru prezentarea ,,Biostructurile rezistenței căilor respiratorii în lumea animală”. Expertiza asociata subiectului proiectului: microbiologie, cultura celulara, numarul de celule, electroforeza pe gel vertical si orizontal, PCR, izolarea si purificarea ADN-ului si ARN, imunofluorescenta, Western blot, diverse teste medicale, in domeniul biotehnologiei, anatomiei, ingineria tesuturilor. Rezultatele cercetărilor anterioare: 2 articole în reviste ISI și unul în reviste BID. Expertiza ei specifică cu privire la aplicațiile Bacillus sp. și Pseudomonas sp. tulpini [13] îi permite să fie responsabilă de evaluarea activității antimicrobiene a biosurfactanților produși, asupra unor agenți patogeni și fitopatogeni. Cod Brainmap: U-1900-062X-3154.

Grigore Alexandrina (NICPRD-ICCF), tehnician la Departamentul de Biotehnologie Farmaceutică, NICPRD-ICCF, București. Responsabil cu sterilizarea si curatarea sticlei de laborator folosite in experimente, pregatirea si sterilizarea mediilor de cultura. Cod brainmap: U-1700-038L-9316.

Ene Elena (NICPRD-ICCF) - tehnician la Departamentul de Biotehnologie Farmaceutica, NICPRD-ICCF, Bucuresti. Responsabil pentru separarea biomasei din mediile de bioproces, condiționarea supernatantului, precipitarea și separarea biosurfactanților. Cod Brainmap: U-1700-038K-8791.

Vladu Mariana-Gratiela , doctorand și Cercetător Științific III, la Departamentul de Biotehnologie Farmaceutică, NICPRD-ICCF, București. Expertiza asociata subiectului proiectului: bioinginerie microbiana, biosinteza si prelucrare in aval, izolarea si purificarea biopolimerilor, enzimelor, evaluarea parametrilor de biosinteza. Membru al echipei de cercetare în peste 10 proiecte în domeniul biotehnologiei în programe naționale. Membru al echipei de cercetare în peste 18 proiecte în domeniul biotehnologiei în programe naționale. Rezultate cercetări anterioare: 6 articole ISI, 13 articole BID, peste 30 de lucrări științifice prezentate la conferințe naționale și internaționale, 4 medalii de argint și 2 de aur la expoziții internaționale de invenții și un premiu UEFISCDI (PN-III-P1-1.1-). PRECISI-2020-48418). În calitate de manager de proiect pentru NICPRD-ICCF, va asigura planificarea activităților și evaluarea rezultatelor, managementul și controlul adecvat al resurselor, astfel încât obiectivele proiectului să poată fi atinse. Experiența sa de cercetare în aplicațiile biosurfactanților [13-15] reprezintă o premisă pentru finalizarea cu succes a caracterizării și validării fizico-chimice a modelului. Cod Brainmap: U-1700-044T-7954.