antet

CONVERSIA MICROBIANĂ A UNOR DEȘEURI ALIMENTARE ȘI PETROLIERE ÎN BIO-SURFACTANȚI

 

 

 

 

Etapa 1: Evaluarea producției de biosurfactanți pentru tulpini microbiene din genurile Bacillus și Pseudomonas

Rezultate Etapa 1:


Buletin de analize:
✓Au fost întocmite 4 buletine de analize. S-au realizat analize fizico-chimice pentru determinarea capacității de producere a biosurfactanților de către tulpinile Bacillus mycoides, Pseudomonas putida B1, Pseudomonas putida ICCF 391 și Pseudomonas fluorescens ICCF 392. Aceste analize au inclus evaluarea indicilor de emulsificare pentru heptan, octan și ulei de floarea-soarelui, demonstrând prezența biosurfactanților în supernatanții de fermentație.


▪ Studiu al literaturii de specialitate:
✓ A fost realizat un studiu detaliat al literaturii de specialitate privind conversia microbiană a surselor de carbon în biosurfactanți, identificându-se parametrii critici și condițiile optime pentru producerea acestora. Acest studiu a fost documentat și publicat pentru a oferi o bază teoretică solidă pentru etapele ulterioare ale proiectului.


▪ Vizită de studiu:
✓ S-a efectuat o vizită de studiu la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, unde s-au schimbat cunoștințe și experiențe în domeniul bioproceselor microbiene pentru producerea de biosurfactanți. Această vizită a fost esențială pentru identificarea celor mai bune practici și pentru adaptarea tehnicilor la specificul proiectului.

Articol științific ISI/BDI:
✓ A fost publicat articolul "A systematic review on biosurfactants contribution to the transition to a circular economy" în jurnalul "PROCESSES", indexat Scopus și Web of Science. Acest articol a detaliat potențialul biosurfactanților în economia circulară și a prezentat rezultatele preliminare ale proiectului.

Etapa 2: Optimizarea procesului pentru obținerea de biosurfactanți la scară de laborator 

Rezultate Etapa 2:
▪ Buletin de analize:
✓ Au fost realizate 7 buletine de analize. Analizele realizate au confirmat producția de biosurfactanți de către tulpinile bacteriene selectate, utilizând formule optimizate de medii de fermentație. Aceste analize au inclus teste de stabilitate și activitate a biosurfactanților produși.


▪ Model experimental pentru obținerea biosurfactanților:
✓ A fost dezvoltat un model experimental detaliat pentru producerea biosurfactanților, incluzând etapele de fermentație, separare și purificare a produselor obținute. Acest model a fost validat prin experimente repetate care au demonstrat consistența și eficiența procesului.


▪ Vizită de lucru:
✓ Vizitele de lucru au fost esențiale pentru perfecționarea tehnicilor și pentru colaborarea cu experți din domeniu. Una dintre aceste vizite a fost efectuată la Universitatea din Malaga, Departamentul de Inginerie Chimică, Facultatea de Științe. A fost un eveniment remarcabil, axat pe promovarea schimbului de bune practici și experiențe în domeniul inovator al biosurfactanților și al economiei circulare. Această întâlnire a inclus discuții detaliate despre ultimele descoperiri și inovații în domeniul biosurfactanților. Am avut oportunitatea să împărtășii strategii, tehnici de producție, metode de purificare și aplicații specifice biosurfactanților în diferite industrii. Au fost prezentate cazuri de studiu și cercetări care subliniază progresele tehnologice în acest sector.

VIZITĂ PENTRU SCHIMB DE CUNOȘTINȚE ȘI EXPERIENȚĂ

Vizita realizată la Universitatea Vasile Alesandri din Bacău, în cadrul Facultatății de Inginerie, în perioada 16-18.11.2022, a fost fundamentată pe un protocol de colaborarea încheiat între Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu Ernest Lupan și entitatea educațională anterior menționată. Scopului vizitei de lucru a fost 1) realizarea unei dezbateri științifice privind contribuția biosurfactanților la economia circulară, 2) schimb de bune practici și experiență în domeniul biosurfactanților și economiei circulare respectiv 3) prezentarea proiectului MICROCIRCLE și a contribuției științifice aduse în literatura ștințiifică respectiv.

VIZITĂ PENTRU SCHIMB DE CUNOȘTINȚE ȘI EXPERIENȚĂ

Vizita realizată la Universitatea din Malaga, Departamentul de Inginerie Chimică, Facultatea de Științe, în perioada 09-13.05.2023, a fost fundamentată pe un acord de colaborarea încheiat între Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu Ernest Lupan și entitatea educațională anterior menționată. Scopului vizitei de lucru a fost 1) realizarea unei dezbateri științifice privind contribuția biosurfactanților la economia circulară, 2) schimb de bune practici și experiență în domeniul biosurfactanților și economiei circulare respectiv 3) prezentarea proiectului MICROCIRCLE și a contribuției științifice aduse în literatura ștințiifică respectiv.
Această întâlnire a inclus discuții detaliate despre ultimele descoperiri și inovații în domeniul biosurfactanților. Am avut oportunitatea să împărtășii strategii, tehnici de producție, metode de purificare și aplicații specifice biosurfactanților în diferite industrii.

▪ Pagină WEB a proiectului:
✓ A fost creată o pagină web dedicată proiectului MICROCIRCLE pentru diseminarea informațiilor și rezultatelor obținute în cadrul acestuia. Pagină web include detalii despre etapele proiectului, rezultate și publicații științifice. https://microcircle.ircem.ro/


▪ Cerere de brevet:
✓ S-a depus o cerere de brevet pentru protejarea invenției referitoare la procesul de producere a biosurfactanților. Cererea de brevet include detalii despre metodologiile inovative utilizate și rezultatele obținute în cadrul proiectului. Cerere brevet depusă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cu nr. A/00729/23.11.2023


✓ Articole științifice ISI/BDI:
▪ Articole științifice:
S-au publicat mai multe articole științifice, printre care:
✓ articol ”Exopolysaccharides of Fungal Origin: Properties and Pharmaceutical Applications” în jurnalul stiințific internațional ”PROCESSES”
✓ articol “Studies on biosurfactant production by two Pseudomonas species using substrates from agro-food industry”, revista Chemistry Proceedings
▪ Conferință științifică:
✓ participare cu prezentare orală la Conferinţa Internaţională “12th International Colloids Conference”, organizată de Elsevier, în perioada 11-14 iunie 2023, în Palma, Mallorca, Spania, cu lucrarea “Evaluation of different low-cost substrates for biosurfactant production by Pseudomonas strains”,
✓ participare cu poster la conferința “6th International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering”–EmergeMat, 9-10 noiembrie 2023, cu lucrarea “Wastewater treatment using biopolymers: a mini-review.

Etapa 3: Evaluarea stabilității și activității biosurfactanților 

În cadrul Etapei a 3-a a proiectului, au fost stabilite mai multe obiective specifice pentru diseminarea rezultatelor și pentru creșterea vizibilității produsului/tehnologiei dezvoltate.

Rezultate:
Proiectul a reușit să atingă și să depășească toate obiectivele stabilite pentru Etapa a 3-a, după cum urmează:


▪ Lucrare prezentată la o conferință internațională:
✓ Participarea la simpozionul internațional "Current Trends in Natural Sciences, 2024 edition", cu articolul “Competitiveness Level Evaluation Instrument For New Products” (autori: Roxana Maria Druta, Radu Adrian Munteanu, Elena Simina Lakatos).

Prezentarea posterului și pliantului de prezentare la EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION “EUROINVENT”, Iași – România, cu brevetul “Microorganism and process for obtaining biosurfactants by biological synthesis” (autori: Lakatos Elena-Simina, Cioca Lucian-Ionel, Stoica Roxana-Mădălina, Moscovici Mișu, Niță Sultana, Druța Roxana Maria, David Geanina Maria).

Participarea cu poster și pliant de prezentare la Salonul internațional de invenții și inovații “Traian Vuia” Timișoara cu același brevet.

Participarea cu poster la Simpozionul Internațional “SICHEM-2024”, în perioada 11-12 aprilie 2024, București, cu lucrarea “Studies on biosurfactant production by Bacillus mycoides strain” (autori: Roxana-Mădălina Stoica, Mișu Moscovici, Cristina Bâzdoacă, Elena-Simina Lakatos, Lucian Ionel Cioca).

Participarea cu poster la Conferința Internațională “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, în perioada 6-8 iunie 2024, București, cu lucrarea “Biosurfactant production by Pseudomonas fluorescens strain” (autori: Roxana-Mădălina Stoica, Mișu Moscovici, Cristina Bâzdoacă, Elena-Simina Lakatos, Lucian Ionel Cioca).

Participarea cu poster la conferința “BioTech 2024” organizată de Societatea Română de Bioinginerie și Biotehnologie, cu lucrarea “Evaluation of agro-industrial by-products as substrates for biosurfactant production by Pseudomonas strains” (autori: Roxana-Mădălina Stoica, Mișu Moscovici, Nicoleta Ene).


▪ Articol științific ISI/BDI:
✓ Publicarea articolului “Studies on biosurfactant production by Bacillus mycoides strain” în revista Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society (vol. 11, no. 1, 2024).
✓ Publicarea articolului “Biosurfactant production by Pseudomonas fluorescens strain” în revista Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies (vol. XXVIII, 2024).
✓ Publicarea articolului “A review of circularity indicators and psychological factors: a comprehensive analysis of circularity practices in organizations”, în jurnalul Economics Ecology Socium, Volume 8, Issue 1, Page 16-26.


▪ Poster:
✓ Au fost realizate 5 postere pentru prezentarea vizuală a rezultatelor la diverse evenimente științifice.


▪ Fișă tehnică:
✓ A fost elaborată o fișă tehnică detaliată, incluzând informații esențiale despre biosurfactanții produși, proprietățile fizico-chimice și aplicațiile potențiale, distribuită partenerilor industriali și altor părți interesate.


▪ Pliant de prezentare:
✓ A fost realizat un pliant de prezentare a rezultatelor, distribuit la târguri și întâlniri cu partenerii industriali.

Toate obiectivele și rezultatele preconizate în cadrul proiectului MICROCIRCLE au fost atinse cu succes. Proiectul a demonstrat capacitatea tulpinilor Bacillus și Pseudomonas de a produce biosurfactanți eficienți utilizând diverse medii de fermentație și surse de carbon, inclusiv deșeuri alimentare și petroliere. Optimizarea proceselor de producție, separare și purificare a biosurfactanților a fost realizată la scară de laborator, iar rezultatele au fost diseminate prin publicații științifice, conferințe și materiale informative. Aceste realizări subliniază potențialul considerabil al utilizării biosurfactanților în diverse aplicații industriale și contribuie la dezvoltarea durabilă și gestionarea eficientă a resurselor.

PARTICIPARI LA REUNIUNI STIINTIFICE INTERNATIONALE/NATIONALE

 • Stoica, R. M., Moscovici, M., Lakatos, E. S., & Cioca, L. I., Evaluation of different low-cost substrates for biosurfactant production by Pseudomonas strains, 12th International Colloids Conference” (Elsevier), 11-14 June 2023, Palma, Mallorca, oral presentation.
 • Stoica, R. M., Wastewater treatment using biopolymers: a mini-review, 6th International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering”–EmergeMat, 9-10 November, Bucharest, Romania, poster.
 • Druța, R. M., Munteanu, R. A., & Lakatos, E. S., Competitiveness Level Evaluation Instrument For New Products, Current Trends in Natural Sciences, 2024 edition, hibrid, oral presentation.
 • Stoica, R. M., Moscovici, M., Niță, S., Lakatos, E. S., Cioca, L. I., Druța R.M., & David G.M., Microorganism and process for obtaining biosurfactants by biological synthesis, European Exhibition of Creativity and Innovation “Euroinvent”, 06-08 June 2024,Iași, poster and leaflet.

 

PREMII:

 • Diplomă de excelență din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București.
 • Medalie de Aur din partea European Exhibition of Creativity and Innovation “Euroinvent
 • Stoica, R. M., Moscovici, M., Niță, S., Lakatos, E. S., & Cioca, L. I., Microorganism and process for obtaining biosurfactants by biological synthesis, Salonul internațional de invenții și inovații “Traian Vuia” Timișoara, 13-15 June, Timișoara, poster and leaflet
 • Diplomă de excelență și Medalie de Aur din Salonul internațional de invenții și inovații “Traian Vuia” Timișoara
 • Stoica, R. M., Moscovici, M., Niță, S., Bâzdoacă, C., Lakatos, E. S., & Cioca, L. I., Studies on biosurfactant production by Bacillus mycoides strain, Simpozionul Internațional “SICHEM-2024, 11-12 April, Bucharest, poster.
 • Stoica, R. M., Moscovici, M., Niță, S., Bâzdoacă, C., Lakatos, E. S., & Cioca, L. I., “Biosurfactant production by Pseudomonas fluorescens strain”, Agriculture for Life, Life for Agriculture, 6-8 June, Bucharest, poster.
 • Stoica, R. M., Moscovici, M., Ene, N., Evaluation of agro-industrial by-products as substrates for biosurfactant production by Pseudomonas strains, BioTech 2024, 20 June, poster.

 

ARTICOLE

 • Lakatos, E. S., Cioca, L. I., Szilagyi, A., Vladu, M. G., Stoica, R. M., & Moscovici, M. (2022). A Systematic Review on Biosurfactants Contribution to the Transition to a Circular Economy. Processes, 10(12), 2647.
 • Stoica, R. M., Moscovici, M., Lakatos, E. S., & Cioca, L. I. (2023). Exopolysaccharides of fungal origin: properties and pharmaceutical applications. Processes, 11(2), 335.
 • Stoica, R. M., Moscovici, M., Niță, S., Bâzdoacă, C., Lakatos, E. S., & Cioca, L. I. (2023). Studies on Biosurfactant Production by Two Pseudomonas Species Using Substrates from Agro-Food Industry. Chemistry Proceedings, 13(1), 16.
 • Stoica, R. M., Moscovici, M., Bâzdoacă, C., Lakatos, E. S., & Cioca, L. I. (2024). Studies on biosurfactant production by Bacillus mycoides Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society, vol. 11, no. 1, pg. 1-5, 2024, ISSN 2360-4697
 • Stoica, R. M., Moscovici, M., Bâzdoacă, C., Lakatos, E. S., & Cioca, L. I. (2024). Biosurfactant production by Pseudomonas fluorescens Scientific Bulletin.Series F.Biotechnologies, no. 1, vol. XXVIII, 2024, ISSN 2285-1364
 • Birgovan, A. L., Lakatos, E. S., Nita, V., & Sim, A. (2024). A Review of Circularity Indicators and Psychological Factors: a Comprehensive Analysis of Circularity Practices in Organizations. Economics Ecology Socium, 8(1), 16-26.

 

BREVETE

Stoica, R. M., Moscovici, M., Niță, S., Lakatos, E. S., & Cioca, L. I., Microorganism și procedeu de obținere a unor biosurfactanți prin sinteză biologică, cerere de brevet nr. A/00729/23.11.2023.

 

 

VIZITE DE STUDIU

 • Vizită de studiu la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, unde s-au schimbat cunoștințe și experiențe în domeniul bioproceselor microbiene pentru producerea de biosurfactanți
 • Vizită de lucru la Universitatea din Malaga, Departamentul de Inginerie Chimică, Facultatea de Științe. A fost un eveniment remarcabil, axat pe promovarea schimbului de bune practici și experiențe în domeniul inovator al biosurfactanților și al economiei circulare.